تاج گل تبریک ازدواج کد 409 قیمت… کلیک کنید

قیمت تاج گل تبریک ازدواج :

600-400 هزار تومان “مقطوع”

تاج گل تبریک  کد 409

هزینه ارسال تاج گل افتتاحیه : ” رایگان ”  در محدوده تهران ( بهترین زمان ثبت سفارش، 24 ساعت قبل از شروع مراسم )

گلهای مورد استفاده تاج گل  : لیلیوم + آلسترومریام + رز + گلهای فصلی

ارتفاع تاج گل نمایشگاهی :  2 متر

زمان تحویل تاج گل تبریک ارزان : 15 دقیقه قبل از شروع مراسم

نحوه ثبت سفارش تاج گل ارزان : ” ارسال کد تاج گل ” از طریق پیامک به شماره 09377781151

توجه : باتوجه به اینکه گل آرایی بصورت دستی انجام میشود، لذا بروز تغییراتی نسبت به عکس نمونه امری عادی و اجتناب ناپذیر می باشد .

لطفا برای دیدن نمونه های بیشتر کلیک کنید…

X