تاج گل ترحیم ارزان کد 514 قیمت… کلیک کنید

قیمت تاج گل ترحیم ارزان :

500-400 هزار تومان ” مقطوع ”

اینکه گل ها و تقدیم تاج گل در مراسم ترحیم نشان دهنده احترام شماست امری مسلم است. اما بخشی از موضوع تقدیم گل به انتخاب شما در رابطه به گل آرایی و تزئین بازمی گردد که می تواند تا حد زیادی در اولین نگاه اهمیت داشته باشد.

لازم به ذکر است که نشان دادن احترام شما همواره در ظاهر تاج گل های تقدیمی نشان داده نمی شود بلکه با انجام یک کار خیر نیز می توانید نشان دهید که چقدر فرد متوفی برای شما ارزشمند بوده است. شما می توانید با ارائه بخشی از هزینه تاج گل به محک علاوه بر نشان دادن احترامات در یک کار خیر شرکت داشته باشید.

تاج گل ترحیم کد 514

هزینه ارسال تاج گل ختم : ” رایگان ”  در محدوده تهران

گلهای مورد استفاده تاج گل تسلیت : آنتریوم + لیلیوم

ارتفاع تاج گل :  2 متر

زمان تحویل تاج گل مراسم ترحیم  : 15 دقیقه قبل از شروع مراسم

نحوه ثبت سفارش تاج گل ارزان : ” ارسال کد تاج گل ” از طریق پیامک به شماره 09377781151

توجه : باتوجه به اینکه گل آرایی بصورت دستی انجام میشود، لذا بروز تغییراتی نسبت به عکس نمونه امری عادی و اجتناب ناپذیر می باشد .

توجه :  درصدی از هزینه خرید تاج گل با هماهنگی سفارش دهنده و بنام ایشان، به حساب موسسه خیریه محک واریز خواهد شد.

لطفا برای دیدن نمونه های بیشتر کلیک کنید…

X