تاج گل خیریه ارزان کد 508 قیمت… کلیک کنید

تاج گل خیریه ارزان : 600 – 400  هزار تومان ” مقطوع ”

یک تاج گل زیبا به همراه تعداد زیادی از گل هایی با رنگ های خنثی که می تواند به زیبایی بیانگر تاسف شما نسبت به فوت فرد درگذشته باشد. قرار گیری گل های فراوان به مرکزیت یک دایره جلوه زیبایی را به این تاج گل بخشیده است از نظر زیباشناسانه کسی دور نخواهد ماند.

الب

تاج گل ترحیم کد 508

هزینه ارسال : ” رایگان ”  در محدوده تهران

گلهای مورد استفاده : مریم + لیلیوم + رز

ارتفاع :  2 متر

زمان تحویل تاج گل ترحیم ارزان  : 15 دقیقه قبل از شروع مراسم

نحوه ثبت سفارش : ” ارسال کد تاج گل ” از طریق پیامک به شماره 09377781151

توجه : باتوجه به اینکه گل آرایی بصورت دستی انجام میشود، لذا بروز تغییراتی نسبت به عکس نمونه امری عادی و اجتناب ناپذیر می باشد .

ت

لطفا برای دیدن نمونه های بیشتر کلیک کنید…

X