تاج گل رز کد 401 قیمت… کلیک کنید

قیمت  تاج گل رز  : 500-400 هزار تومان “مقطوع”

تاج گل تبریک  کد 401

هزینه ارسال تاج گل افتتاحیه : ” رایگان ”  در محدوده تهران

گلهای مورد استفاده در تاج گل  : آنتریوم + لیلیوم +

ارتفاع :  2 متر

زمان تحویل : 15 دقیقه قبل از شروع مراسم

نحوه ثبت سفارش تاج گل ارزان : ” ارسال کد تاج گل ” از طریق پیامک به شماره 09377781151

توجه : باتوجه به اینکه گل آرایی بصورت دستی انجام میشود، لذا بروز تغییراتی نسبت به عکس نمونه امری عادی و اجتناب ناپذیر می باشد .

 حضور در بازار گل محلاتی و تهیه روزانه گل تازه تضمین کیفیت عالی و قیمت خدمات تا  ” 50% ارزانتر”  از گل فروشی های سطح شهر  می باشد .

لطفا برای دیدن نمونه های بیشتر کلیک کنید…

X