تاج گل فانتزی ختم کد 513 قیمت… کلیک کنید

قیمت تاج گل فانتزی ختم :

500-400 هزار تومان ” مقطوع ”

تاج گل ها مدت زیادی است که به عنوان یک شیوه ادای احترام به خانواده عزیز از دست رفته در مراسم ترحیم به ایشان تقدیم می شود. در طول سال ها مدل ها و شیوه های متفاوتی برای تاج گل ها و سبد گل ها ایجاد شده است که دایره انتخابات افراد را گسترده تر کرده است و از این رو می توانند تاج گلی که سازگار با سلیقه شان است را انتخاب کنند.

از جمله آن ها تاج گل فانتزی است که به دلیل گل آرایی زیبا بسیار مورد توجه قرار می گیرد.

تاج گل ترحیم کد 513

هزینه ارسال تاج گل ختم : ” رایگان ”  در محدوده تهران

گلهای مورد استفاده تاج گل تسلیت : آنتریوم + لیلیوم

ارتفاع تاج گل :  2 متر

زمان تحویل تاج گل ترحیم ارزان : 15 دقیقه قبل از شروع مراسم

نحوه ثبت سفارش تاج گل ارزان : ” ارسال کد تاج گل ” از طریق پیامک به شماره 09377781151

توجه : باتوجه به اینکه گل آرایی بصورت دستی انجام میشود، لذا بروز تغییراتی نسبت به عکس نمونه امری عادی و اجتناب ناپذیر می باشد .

توجه :  درصدی از هزینه خرید تاج گل با هماهنگی سفارش دهنده و بنام ایشان، به حساب موسسه خیریه محک واریز خواهد شد.

لطفا برای دیدن نمونه های بیشتر کلیک کنید…

X