تاج گل فانتزی سه طبقه ارزان کد 530 قیمت… کلیک کنید

قیمت تاج گل فانتزی سه طبقه ارزان :

800-600 هزار تومان  ” مقطوع ”

تاج گل ترحیم کد 530

هزینه ارسال تاج گل ختم : ” رایگان ”  در محدوده تهران

گلهای مورد استفاده تاج گل تسلیت : آنتریوم + لیلیوم + آلسترومریام + گلهای فصلی

ارتفاع  تاج گل :  2.50

زمان تحویل تاج گل فانتزی : 15 دقیقه قبل از شروع مراسم

نحوه ثبت سفارش تاج گل ارزان : ” ارسال کد تاج گل ” از طریق پیامک به شماره 09377781151

توجه : باتوجه به اینکه گل آرایی بصورت دستی انجام میشود، لذا بروز تغییراتی نسبت به عکس نمونه امری عادی و اجتناب ناپذیر می باشد .

توجه :  درصدی از هزینه خرید تاج گل فانتزی ترحیم با هماهنگی سفارش دهنده و بنام ایشان، به حساب  موسسه خیریه محک  واریز خواهد شد.

لطفا برای دیدن نمونه های بیشتر کلیک کنید …

X