سفارش تاج گل ارزان محک کد 515 قیمت… کلیک کنید

سفارش تاج گل ارزان محک :

500 -400  هزار تومان ” مقطوع ”

حضور شما در مراسم های ترحیم اگرچه امری ضروری است اما می تواند با تقدیم یک تاج گل یا سبد گل تکمیل شود. تقدیم تاج گل به خانواده متوفی نشان می دهد که تا چه حد شما برای ایشان احترام قائلید و نهایت همدردی خود را نسبت به آنان نشان می دهید.

نوع گل آرایی، تزئین و رنگ های به کار رفته در تاج گل تاثیر به سزایی در نشان دادن احساسات قلبی شما دارد. در انتخاب تاج گل بسیار دقت کنید تا بهترین نمونه های ممکن را انتخاب کنید.

تاج گل ترحیم کد 515

هزینه ارسال تاج گل ختم : ” رایگان ”  در محدوده تهران

گلهای مورد استفاده تاج گل تسلیت : آنتریوم + لیلیوم + آلسترومریام

ارتفاع  سفارش تاج گل :  2 متر

زمان تحویل سفارش تاج گل ارزان  محک : 15 دقیقه قبل از شروع مراسم

نحوه ثبت سفارش تاج گل ارزان : ” ارسال کد تاج گل ” از طریق پیامک به شماره 09377781151

توجه : باتوجه به اینکه گل آرایی بصورت دستی انجام میشود، لذا بروز تغییراتی نسبت به عکس نمونه امری عادی و اجتناب ناپذیر می باشد .

توجه :  با سفارش تاج گل ارزان  محک درصدی از هزینه خرید تاج گل با هماهنگی سفارش دهنده و بنام ایشان، به حساب موسسه خیریه محک واریز خواهد شد.

حضور در بازار گل محلاتی و تهیه روزانه گل تازه تضمین کیفیت عالی و قیمت خدمات تا  ” 50% ارزانتر”  از گل فروشی های سطح شهر  می باشد .

لطفا برای دیدن نمونه های بیشتر کلیک کنید…

X